VELUX Blog

26 februari 2019 | Onderwerpen: ProfessionalsSuccesvolle themadag zet Gezonde Gebouwen weer op de kaart

Tijdens de themadag Gezonde Gebouwen – ontwerpen met licht en lucht, werd weer aangetoond dat het belangrijk is om al in de ontwerpfase na te denken over de gebruiksfase van een gebouw.

Ronald Schleurholts, partner/architect bij cepezed was de thema-ambassadeur van deze dag en trapte de dag af. Hij leidde ons langs de noodzaak van daglicht en frisse lucht in de gebouwde omgeving. Hij vertelde onder andere over het belang van daglicht voor ons biologische ritme en toonde verschillende voorbeelden van gebouwen met voldoende daglicht en frisse lucht uit de inmiddels rijke historie van cepezed. Het Green House vormt een voorlopig hoogtepunt, waar mensen werken, samenkomen, eten in één gebouw dat ontworpen is als generiek bouwpakket en volledig circulair is, evenals het horecaconcept met vertical farming. 

Paul van Bergen, Directeur en Adviseur bij DGMR haalde wat mythes onderuit over daglichtoplossingen (zoals de zonneplank) en benadrukte dat het niet alleen gaat om meer glas toepassing, maar vooral om de juiste positionering van glas. Zo zijn hoog gepositioneerde ramen efficiënter dan ramen die laag gepositioneerd zijn. En zorgt licht van twee kanten voor efficiënte daglichttoetreding. “Als je geen hemel ziet kun je er niet eigenlijk niet werken”, aldus Van Bergen.

Ook ging hij kort in op de effecten van de zojuist gepubliceerde BENG-eisen op de hoeveelheid glasoppervlak. In de nieuwe eisen gaat het aantal lux omhoog en beweegt de eis zich meer richting ventilatie. “En dat is positief, want uit onderzoek blijkt dat als verlichtingsniveaus afnemen of als licht niet voldoende gereguleerd wordt, de productiviteit van mensen afneemt. Datzelfde geldt als ventilatieniveaus dalen en ramen niet open kunnen.” 

Jakob Stromann Andersen, Partner bij en Hoofd van de afdeling Sustainable Engineering van Henning Larsen architects ging in op de toekomstige trends in architectuur en het comfortgevoel en hoe hij met zijn team daarmee dagelijks bezig is: “Architectuur moet een bijdrage leveren aan het gevoel, welzijn en het comfort van mensen die er werken en omheen wonen. Daarom kijken wij niet alleen naar het gebouw maar proberen we die te integreren in de leefomgeving en omwonende hierin te betrekken. Wat ons betreft gaat het minder om hoe gebouwen eruitzien, maar wat ze voor iemand kunnen betekenen. Wanneer een gebouw niet goed is ontworpen kunnen mensen hier zelfs depressief van worden”, aldus Stromann. Zijn team is nu onder andere aan het onderzoeken wat de invloed van verschillende daglichtniveaus is op leerlingen van scholen. Concentratie, rust of juist actief zijn wordt voor een groot deel beïnvloed door de hoeveelheid en kwaliteit van licht.

IMG_6703
IMG_6713
IMG_6717
IMG_6731
IMG_6703
IMG_6713
IMG_6717
IMG_6731

In het tweede deel van de dag werden onder leiding van Gerard Vos, Projectmanager Active House Nederland verschillende gezonde gebouwen besproken. Zo vertelde Reimar von Meding, CEO van architectenbureau KAW over zijn eigen ontworpen Active House woning. “Met de bouw van dit huis is voor ons een droom gerealiseerd. Dit huis past precies bij hoe wij graag willen leven met zo min mogelijk belasting voor het milieu. Wij zijn erg blij met onze ‘houten’ woning. Wij hebben hierdoor een paar eenvoudige, maar zeer speciale elementen kunnen toevoegen. Zoals de ventilatieventielen die in het casco zijn gefreesd of de diepe dagkanten in kleur van het casco. De akoestiek, luchtkwaliteit, lichtinval en temperatuur in de woning zijn hierdoor uitstekend,” aldus Von Meding. Het huis vormt tevens een experiment waar ze als bureau lessen uit trekken om breder toe te kunnen passen in betaalbare woningbouw. Gezonde Gebouwen ziet KAW ook als onderdeel van het veel completere begrip Sociale Duurzaamheid, waarbij thema’s in ontwerpen als voor/achter en thuis belangrijk zijn. 

Bjarne Mastenbroek, Directeur/Architect van SeARCH architects lichtte toe hoe het unieke ontwerp van Hotel Jakarta tot stand is gekomen. Geïnspireerd door de locatie met een historische link naar Indonesië ademt het hotel de Indonesische cultuur met een groene open en publieke oase met planten uit Java. De balkons in de kamers zorgen voor een buitengevoel en het ultieme comfortgevoel voor de gasten. Het hotel is vervaardigd van hout in plaats van beton wat zorgt voor een enorme CO2-reductie. Naast het duurzaam casco van het hotel, zijn er vele energiebesparende maatregelen doorgevoerd zoals het opvangen van regenwater. Het atrium dak zorgt voor daglicht waarbij de pv-cellen in het glas het daglicht reguleren en samen met pv-panelen in de gevel zonne-energie opvangt en omzet in elektriciteit voor de verwarming van het douchewater.

Thomas Bögl, Directeur/Architect bij LIAG vertelde hoe licht en lucht een bijdrage levert aan het herstel van de jonge patiëntjes van het Prinses Maxima centrum ziekenhuis voor kinderoncologie in Utrecht. Omdat de ontwikkeling van het kind ook tijdens behandeling doorgaat, gaat veel aandacht uit naar het kind en het gezin. Hiervoor zijn speciale de ouder-kindkamers gerealiseerd die ieder toegang hebben tot een eigen buitenruimte. Daglicht, lucht en uitzicht hebben veel aandacht gekregen om het genezingsproces te ondersteunen. Hiermee wordt een rustgevende omgeving gecreëerd met natuurlijke processen, zoals dag-nacht ritme, beleving van de seizoenen en zicht op het weer, waarvan uit onderzoek blijkt dat dit zal bijdragen aan het herstel van de jonge patiënten. Daarnaast heeft iedere leeftijdscategorie een eigen ruimte gekregen ingericht naar hun leeftijdsbehoefte.

TD13
IMG_6777
IMG_6784
TD13
IMG_6777
IMG_6784

De dag werd afgesloten met een themapitch ‘Gezonde gebouwen, wat mag dat kosten?’ met moderator Gerard Vos en diverse sprekers waaronder Atto Harsta, Directeur/Adviseur Aldus Bouwinnovatie, Harwil de Jonge, Directeur Heijmans Vastgoed en Arjen Erenst, Startegic Asset manager Residential Proporties van Syntrus Achmea.

Atto Harsta: “Er wordt vooral aandacht geschonken aan de energietransitie en grondstoftransitie van de gebouwde omgeving, maar we zouden ook veel meer moeten kijken naar een gezondheidstransitie. 7 miljoen mensen sterven door fijnstof gerelateerde ziektes. Daarnaast stijgen de ziektekosten jaarlijks aanzienlijk. Door te investeren in gezonde gebouwen kan worden voorkomen dat een aanzienlijke groep mensen ziek wordt en kan op de huidige ziektekosten worden bespaard.”

Harwil de Jonge vertelde over de stappen die Heijmans de afgelopen tijd heeft gezet in het ontwikkelen van een visie waarmee alle eigen ontwikkelingen vorm krijgen. Het doel is om in 2023 CO2-neutraal te produceren en een gezonde leefomgeving te creëren. Met gezondheid, comfort en circulariteit als kernbegrippen en standaard onderdeel van de woningen. Het Bright House concept is de eerste ontwikkeling bij de visie. In dit concept zijn minder installaties toegepast om de woningen ook in tijd duurzamer te maken. “Syntrus Achmea ontwikkelt en beheert vastgoed met een lange termijn in ogenschouw. Duurzaamheid in de breedste zin speelt al een rol en Gezonde Gebouwen kan daarbij zeker ook een grote rol spelen. Dat onderwerp is nog echter niet volledig uitgediept”, volgens Arjen Erenst, “maar is zeker interessant”.

Uit de zeer interessante lezingen en presentaties mag de conclusie getrokken worden dat het thema Gezondheid nog wel pril, maar zeker breed op de kaart staat in de gebouwde omgeving. Het pleidooi van Atto Harsta is daarbij een interessante: ‘op naar een gezondheidstransitie!’ Alle ontwikkelingen als energieloos, gasloos, circulair etc. zouden niet een doel op zich moeten zijn, maar allemaal 1 doel moeten dienen: gezonde gebouwen in een gezonde leefomgeving maken.

Het belang van gezonde gebouwen wordt door de VELUX Groep al decennia benadrukt en wij dragen graag bij aan de verdere ontwikkeling, verdieping en het delen van kennis hiervan. Door middel van een (jaarlijks) Pan European onderzoek van gebouwgebruikers naar hun beleving in gebouwen en het 2-jaarlijkse Daylight Symposium biedt VELUX een platform voor ontwerpers, medici, bouwers/ontwikkelaars en de politiek om kennis te delen en elkaar uit te dagen om de gebouwde omgeving gezond, comfortabel en energiezuinig te maken. Dit jaar zullen de Healthy Buildings Day (waar de Healthy Homes Barometer 2019 zal worden gepresenteerd) en het Daylight Symposium plaatsvinden op 9 en 10 oktober in Parijs.

IMG_6800
IMG_6811
IMG_6816
IMG_6818
IMG_6832
IMG_6800
IMG_6811
IMG_6816
IMG_6818
IMG_6832

Meer informatie?

active-house-10-stappenplan

Active House 10-stappenplan

 

Zelf handvatten nodig om gezond én duurzaam ter bouwen? Download dan het Active House 10-stappenplan!

Download nu

VELUX-training-dakramen-in-PV-dak

Integratieoplossingen VELUX dakraam en pv-panelen

Combineer efficiënte energieopwekking met een comfortabel binnenklimaat met de VELUX integratie oplossingen voor dakramen in pv-daken. Download hier meer informatie.

Download nu