VELUX Blog

28 november 2019 | Onderwerpen: ProfessionalsDe toekomstige generatie beschermen

Het is in de bouw nooit rustig, ook dit jaar niet. Je zou zelfs kunnen spreken van roerige tijden, waarin we veel ambities nastreven en er veel urgente onderwerpen aan bod komen. Hoe houden we onder die omstandigheden de focus om onze uiteindelijke doelen te bereiken? Het lijkt wel alsof er ieder jaar weer een nieuwe uitdaging op de markt wordt afgevuurd. Deze uitdagingen mogen bovendien reeds in gang gezette ambities niet in de weg zitten. Ook is het bijzonder interessant om waar te nemen dat veel van deze onderwerpen al jarenlang op de agenda staan en dat evenzoveel jaren is verzuimd om deze adequaat op te pakken. Pas als deze onderwerpen flink in urgentie zijn toegenomen, gaan we los. We wringen ons in allerlei bochten om alsnog het nodige resultaat te boeken.

Het voorbeeld hiervan dat het meest in het oog springt is natuurlijk het stikstofdossier. Hadden we niet minimaal een plan B op de plank mogen verwachten, om te voorkomen dat de bouwstop van zo’n 18.000 projecten te lang hinder ondervindt van de uitspraak van de Hoge Raad? Nu zal er gezocht moeten worden naar een compromis, en een compromis gaat waarschijnlijk niet ten gunste zijn van het milieu of de o zo belangrijke biodiversiteit die we achterlaten voor toekomstige generaties.

healthy-homes-barometer-hero-video

De volgende generatie mag niet het kind van onze rekening zijn. Keuzes die wij vandaag met elkaar maken, mogen hen niet benadelen. Dat dit niet ophoudt bij de bloemetjes en de plantjes mag duidelijk zijn. De mens die aan het eind van de keten staat heeft recht op een bewoonbare planeet en, dichterbij ons vakgebied, een comfortabele en gezonde woning. Er zijn al vele publicaties verschenen over het belang van een woning vrij van vocht en schimmel, met een goede binnen-luchtkwaliteit en een hoog thermisch comfort. Dat ook veel daglicht en een goede akoestiek een belangrijke rol spelen bij de gezondheid van de mens, is reeds bekend. Toch blijkt uit recent onderzoek wederom dat er op dit vlak veel ruimte voor verbetering is. Wij hebben voor het vijfde jaar op rij een pan-Europees onderzoek – de Healthy Homes Barometer 2019 – uit laten voeren om inzicht te krijgen in het welbevinden van mensen in gebouwen. Het onderzoek richt zich dit keer op de toekomstige generatie, een generatie die tegenwoordig wel 90% van haar tijd verblijft in woningen en scholen. Uit het onderzoek komt naar voren dat 1 op de 3 kinderen in Europa in een ongezonde woning woont. Dat kan een rol spelen bij het veroorzaken van luchtweginfecties, eczeem etc. Uit het onderzoek blijkt ook dat 23% van de Nederlandse kinderen last heeft van een slechte akoestiek in gebouwen.* Het zijn signalen waarbij ik mij kan voorstellen dat deze, ondanks het feit dat het belang van gezonde gebouwen al lang op de agenda staat, plotseling tot veel urgentie kan gaan leiden.

Ik kan mij ook voorstellen dat de toekomstige generatie straks roept om gezondere gebouwen. Dat ook zij straks naar de Hoge Raad gaan, om zich uit te spreken over het recht op een gezonde woning. Gaan we ons pas dan in allerlei bochten wringen om een gezond binnenklimaat in al haar facetten te garanderen? Of beginnen we nu al, en gaan we de ambities om gezonde woningen te realiseren op gelijk niveau zetten als we nu (moeten) doen rondom Stikstokstof, CO2 reductie, de energietransitie en circulariteit? Met andere woorden: starten we vandaag, of te laat?

*Bron: Healthy Homes Barometer 2019
Ook verschenen als column voor SteilDAK vakblad

Lees alle resultaten in de Healthy Homes Barometer 2019